משכנתא היא בדרך כלל העסקה הגדולה ביותר שמבצע האדם הממוצע בחייו, גם בהיבט של סכום העסקה וגם בהיבט של משך הזמן מתחילתה ועד סופה.

בעסקה כה משמעותית, טבעי שכל אחד מהצדדים ירצה לכסות את עצמו. בכדי שהבנק יסכים להעניק לך את ההלוואה הוא דורש כתנאי לעסקה רכישה של פוליסת ביטוח חיים (למקרה שהלווה ילך לעולמו, חלילה, לפני שיספיק להחזיר את כל ההלוואה). חשוב לזכור שלמרות שהבנק מחייב אותך לרכוש את הפוליסה, היא תעניק הגנה גם לך! אנו נשמח להפוך את התהליך למהיר, קל ומעל הכל – מובן, וללוות אותך בדרך לעסקה המרגשת בחייך.

ביטוח משכנתא, מי נהנה מזה בכלל?...

פוליסת ביטוח ללוקח משכנתא מורכבת ממספר חלקים שתפקיד כולם הוא להעניק הגנה לשני הצדדים בעסקה, במקרה של פטירה ח"ו. 

ביטוח חיים למשכנתא

 יעניק סכום חד פעמי הצמוד ליתרת ההלוואה במועד הפטירה. סכום זה ישמש את המשפחה בכדי לשלם לבנק את היתרה ולסגור למעשה את החוב.

ביטוח חיים

סכום קבוע המוענק באופן חד פעמי למשפחת המבוטח.

הכנסה למשפחה

קצבה חודשית שתשולם למשפחת המבוטח במקרה של פטירה ח"ו, למשך מספר שנים שיוגדרו מראש.

ביטוח מבנה

מיועד למקרה שבו ייגרם נזק למבנה, והדייר ייוותר ללא בית וללא יכולת להמשיך ולשלם את תשלומי המשכנתא החודשיים לבנק (בשל הצורך לשלם על נכס אחר שבו יוכל להתגורר).